Minn

Minn

 
   

全宇宙的温柔和光亮都在你的眼睛里了

 
 
 
   

你似月色清冷

却比月色动人

 
 
 
   

说你是自在如风的少年

不如说

你的灵魂迷人又危险

致命又致幻


 
 
 
   

最清澈的目光与最深刻的欲望

灵魂下一秒对撞

避不开

灼热视线

这瞬间

火花四溅

聚光灯下 少年的眼神中

燃烧烈焰


 
 
 
   

夏日薰风中飘散着你的香气

 
 
 
   

你的倒影

洒落成粼粼的波光

夕阳便折射出世间最动人的光景

 
 
 
   

“失明的眼睛可以像流星一样闪耀欢欣”

 
 
 
   

你总是轻轻松松 就走进我的柔软宇宙

一瞬心空

 
 
 
   

原来是真的可以

在你微笑中 重获力量 ......

让我相信有些事我们真的可以做到 ......

无论结果

相信就好


 
 
 
   

在稀薄的空气中寻找你的香气

呼吸就好

我不要靠近